Priser

Priser


I forbindelse med første konsultation foretages forundersøgelse og behandlingsplanlægning. Endvidere udarbejdes der et skriftligt prisoverslag. Nedenstående priser er derfor kun vejledende.

På klinikken udføres udelukkende:

• rodbehandlinger

• revisioner (omlavninger) af rodbehandlinger

• rodspidsoperationer i samarbejde med Specialtandlægerne Seedoffs Stræde

• tandfyldningsbehandlinger efter rodbehandlinger

• opfølgende kontrol efter rodbehandling


 

Vejledende prisliste

(pr. 1. Juni 2020)

  

Rodbehandling 

Rodbehandling af fortand: kr. 4500 – 6000

Rodbehandling af 2 kanaler, lille kindtand: kr. 6000 – 7500

Rodbehandling af 3 kanaler, stor kindtand: kr. 7000 – 8500


Ved flere kanaler og ved omlavning af en rodbehandling (revision) og kanalsøgning er prisen afhængig af tidsforbruget. 

 

Rodspidsoperation inkl. rodspidsfyldning: kr. 4000 - 6000


Plastfyldning

Fyldning, 1 flade, tyggeflade i kindtand: kr. 917

Fyldning, 2 flader i lille kindtand: kr. 1000 – 1480

Fyldning, 3 flader i stor kindtand: kr. 1450 – 1850


Røntgenbillede: kr. 152


Lokalbedøvelse: kr. 325

 

Forundersøgelse (med efterfølgende behandling): kr. 500 - 750


Kontrolundersøgelse inkl. kontrol-røntgenbillede: kr. 650


Behandlingsplanlægning

Ved henvisning for en konsultation med henblik på udredning og behandlingsplanlægning, uden efterfølgende behandling, beregnes honorar på:  kr. 1500


Operativ fjernelse af tand:  kr. 1500 - 2500De nævnte priser for rodbehandling er alle inklusiv bedøvelse og røntgenbilleder.

 

Rodbehandling hører under gruppen af ”Frie ydelser” med fast tilskud fra Sygesikringen.

 

Ved medlemskab af Sygeforsikringen Danmark ydes der tilskud til rodbehandlinger, afhængig af hvilken gruppe du er medlem af.

Tandlæge Otto Schmidt • Store Torv 6, 3.sal, 8000 Aarhus C • info@ottoschmidt.dk • 86 19 98 03